1. Ontwerp veilig

Goed ontworpen werk is inherent veiliger en gezonder omdat gevaren en risico’s worden geëlimineerd voordat ze de werkplek binnenkomen. Het ontwerpen van gevaren en risico’s bespaart levens en maakt het werk efficiënter. Ons handboek ‘Beginselen van goed werkontwerp’ biedt praktische richtlijnen over hoe u uw werk en uw werkplek gezonder en veiliger kunt maken.

Overwegen:

 • Wat zijn de fysieke, mentale en emotionele eisen die verbonden zijn aan het uitvoeren van het werk?
 • Waar wordt het werk daadwerkelijk gedaan en hoe is de werkomgeving?
 • Welke machines, apparaten, materialen, stoffen, voertuigen en constructies worden gebruikt?
 • Wie doet het werk en beschikken ze over de tools, vaardigheden en middelen die ze nodig hebben om het veilig te doen?
 1. Bron veiligheid

Zorg ervoor dat de gereedschappen en apparatuur die u op het werk hebt, geschikt zijn voor het doel. Goedkope apparatuur, machines en materialen die gemakkelijk breken kunnen gevaarlijk zijn en zijn duur om te repareren. Investeren in uitrusting die intrinsiek veilig is – zoals een trekker met ingebouwde kantelbeveiliging – beschermt werknemers vanaf het begin tegen schade.

Overwegen:

 • Hebt u bij de aankoop van materialen en apparatuur de mensen geraadpleegd die ze gebruiken?
 • Koopt u apparatuur die is ontworpen voor de taak, geschikt is voor het doel en geschikt is voor uw unieke werkplek?
 • betrekt u risico’s van overzee en importeert u deze per ongeluk?
 1. Veilig gebruiken

Maak veiligheid en gezondheid op het werk deel uit van uw dagelijkse gesprekken en betrek iedereen – vooral degenen die het werk doen. Kijk uit naar je collega’s en aarzel niet om het werk te stoppen als je het gevoel hebt dat het niet veilig is.

Overwegen:

 • Hebt u een risicobeoordeling uitgevoerd?
 • Als u weet wat de risico’s zijn de juiste controles?
 • Wordt een veilige manier van werken of een snelle veiligheidscontrole altijd uitgevoerd voordat het werk begint?
 • Is iedereen op de juiste manier getraind?
 • Wordt het apparaat volgens de voorschriften gebruikt? Voelt iedereen zich zeker bij het gebruik?
 • Is er een persoonlijke beschermingsuitrusting nodig en weet iedereen hoe hij moet worden gedragen?
 • Is het noodplan bijgewerkt en begrepen?
 1. Houd veilig

Beschadigde of slecht onderhouden apparatuur zoals kapotte ladders, gespleten elektrische kabels en gerafelde kabels kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken. Ook inefficiënte en verouderde systemen en apparatuur kunnen een gevaar worden voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid.

Overwegen:

 • Is het apparaat kapot of beschadigd?
 • Zijn uw onderhoudsschema’s up-to-date?
 • Kunnen medewerkers storingen en defecten eenvoudig melden?
 • Zijn uw systemen en apparatuur hedendaags?
 • Kan de kit op de juiste manier worden gereinigd en opgeslagen?
 1. Herhalen

Uw veiligheidsreis mag nooit eindigen – ervoor zorgen dat uw werkplek gezond en veilig is, is een continue verbeteringscyclus.

Overwegen:

 • Werken uw huidige risicocontroles nog?
 • Zijn er nieuwe of opkomende risico’s die onder controle moeten worden gehouden?
 • Hebt u ervoor gezorgd dat u ook ongebruikelijke maar potentieel catastrofale risico’s beheerst?
 • Hebt u uw middelen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk geïnvesteerd daar waar de kans op schadebeperking het grootst is?
 • Bent u bereid en in staat te reageren op eventuele vroegtijdige waarschuwingssignalen?

WAT U NOG MEER KUNT DOEN:

 1. Stel een plan op om de gezondheid en veiligheid op de werkplek te bevorderen.

Als werkgever moet u gevaren op uw werkplek identificeren en maatregelen nemen om deze te elimineren of te minimaliseren. Ontwikkelen van een veiligheidsplan. Vertel uw medewerkers wat u gaat doen om hun veiligheid te waarborgen en wat u van h

en verwacht. Zorg ervoor dat uw medewerkers toegang hebben tot een EHBO-kit.

Gevaren kunnen zijn: een reiniger die met zware reinigingsmiddelen werkt, een monteur die met grote machines werkt of een magazijnmanager die zware dozen stapelt.

 1. Inspecteer uw werkplek.

Controleer regelmatig alle apparatuur en gereedschappen om er zeker van te zijn dat deze goed worden onderhouden en veilig in gebruik zijn. Controleer ook de opslagplaatsen en controleer de veilige werkprocedures. Worden dozen in uw opslagruimte op een veilige manier gestapeld? Worden uw medewerkers geïnstrueerd hoe ze zware goederen kunnen tillen zonder zichzelf te verwonden?  Weten uw medewerkers waar de nooduitgang is en waar ze zich moeten verzamelen als er brand is?

 1. Train uw medewerkers.

Een goede opleiding is noodzakelijk voor alle werknemers, vooral als er een risico is op mogelijk letsel in verband met een baan. Zorg voor schriftelijke instructies en veilige werkprocedures, zodat ze zelf kunnen controleren of ze niet zeker zijn van een taak of een deel van hun opleiding zijn vergeten. Houd toezicht op uw medewerkers om er zeker van te zijn dat zij hun training gebruiken om hun werk goed en veilig uit te voeren.  Door uw medewerkers niet de juiste training te geven, brengt u niet alleen de veiligheid van uw medewerkers in gevaar, maar wordt u ook aansprakelijk gesteld voor het incident dat ernstige gevolgen kan hebben.

 1. Praat regelmatig met uw medewerkers.

Ontmoet regelmatig uw medewerkers en bespreek g

ezondheids- en veiligheidskwesties. Moedig hen aan om hun ideeën en gedachten over het verbeteren van de veiligheid op de werkplek uit te wisselen. U zou zelfs kunnen overwegen om eerstehulpverleners een opleiding te geven zodat ze voorbereid zijn op noodsituaties.

 1. Incidenten onderzoeken.

Zelfs als een incident geen ernstig letsel tot gevolg heeft, moet u een incidentonderzoek uitvoeren om te bepalen waarom een incident heeft plaatsgevonden, zodat u maatregelen kunt nemen om ervoor te zorgen dat het zich niet opnieuw voordoet.

 1. Registers bijhouden.

Houd een register bij van alle eerstehulp-, inspectie-, incidentenonderzoeken en opleidingsactiviteiten. Deze informatie kan u helpen trends in onveilige omstandigheden of werkprocedures te identificeren.  Op de WorkSafeBC-website vindt u een Gezondheids- en Veiligheidslogboek met gebruiksvriendelijke checklists en blanco formulieren.

 1. Maak veiligheid een belangrijk onderdeel van uw bedrijf.

Veiligheid mag geen nazorg zijn; het is net zo belangrijk voor een succesvol bedrijf als klantenservice, voorraadbeheer en financiële planning. Een toewijding aan gezondheid en veiligheid is in zakelijk opzicht verstandig, omdat het de enige manier is om uw grootste hulpbron – uw mensen – te beschermen.

BEVEILIGING OP WERK:

10 Beveiligingstips op de werkplek

Elk bedrijf heeft een beveiligingsbeleid nodig om medewerkers, apparatuur en goederen veilig te houden. Met de juiste veiligheidsmaatregelen kunnen inbrekers of mensen die zonder toestemming het pand willen betreden, worden voorkomen en afgeschrikt. Veiligheid is iets waar je je altijd zorgen over moet maken, dus neem de tijd om wat veiligheidscontroles uit te voeren.

 1. Controleer of alle ramen en deuren goed vergrendeld zijn voordat u de werkplek verlaat en sluit. Controleer ze ’s ochtends nog eens en kijk of er iets ontbreekt.
 2. Houd alle in- en uitgangen te allen tijde veilig. Een Combinatie-deurslot is ideaal voor het regelen van de toegang tot een gebouw, omdat er een code nodig is om toegang te krijgen. Of u verstrekt kaarten, sleutels of ID-badges aan het vaste personeel van uw werkplek. Een toegangskit voor de deur is ook een andere manier om te controleren wie toegang heeft tot het gebouw, met een keuze uit toegangskits kunt u de juiste kit voor het juiste doel kiezen. Op deze manier heeft iedereen die niet in het gebouw werkt geen toegang en moet naar de receptie gaan om in te loggen en een bezoekerspasje te krijgen.
 3. Zorg voor een goed beveiligingssysteem. Bij voorkeur een die de politie of lokale autoriteiten waarschuwt in geval van een inbraak. Geef het wachtwoord/de code alleen aan medewerkers die gegronde redenen hebben om het te hebben en wijzig het regelmatig.
 4. Ook, als u nog niet over een, installeer videosystemen of CCTV, aan de in- en uitgangen van het complex of gebouw, evenals hal manieren, trappenhuizen en plaats waar financiële transacties zullen plaatsvinden.
 5. Het is niet alleen het gebouw dat je veilig moet houden, als je een parkeerplaats hebt, het vergrendelen en beveiligen van dit is de eerste stap van het handhaven van een hoge veiligheid van uw werkplek. Hier komen Dummy CCTV Camera’s en Parkeerbarrières zoals draaipoorten, paaltjes en paaltjes, en automatische barrières, omdat ze uitstekend zijn om ongewenste criminele activiteiten ’s nachts af te schrikken.
 6. Als u met de auto naar het werk reist en het op uw werkplaatsparkeerplaats achterlaat die open is voor bezoekers, controleer dan dubbel of uw autodeuren en -ramen gesloten en vergrendeld zijn. Inbrekers zullen in de verleiding komen om autodeuren te testen om te zien of ze zelfs overdag worden ontgrendeld.
 7. Voldoende verlichting rond en op uw werkplek kan een ander afschrikmiddel zijn voor ongewenste bezoekers en kan break ins ontmoedigen. Het biedt ook zekerheid aan medewerkers die vroeg aankomen of laat vertrekken als het donker is.
 8. Technologie is overal en wordt de hele dag gebruikt op het werk, en het kan ook erg duur zijn om te financieren als gestolen of beschadigd. Laptop- en computerbeveiliging is van groot belang, omdat er documenten, bestanden en persoonlijke informatie zoals bankgegevens, namen en adressen op worden opgeslagen. Beveiligingskabels, beveiligingsschoenen en slippers, ook bekend als klemmen, zijn goedkoop, discreet en voorkomen dat laptops en computers worden gestolen.
 9. Toegang tot computers en laptops kan heel gemakkelijk zijn voor iedereen als ze niet zijn voorzien van een wachtwoord. Ongeacht het bedrijf waarin u zich bevindt, is het van vitaal belang dat u documenten en persoonlijke informatie veilig bewaart, dus houd uw computer en documenten met een wachtwoord beveiligd.
 10. Weten dat uw medewerkers begrijpen en weten welke beveiligingsmaatregel uw bedrijf heeft, is essentieel voor het opleggen en handhaven van de veiligheid op de werkplek. Ze zullen moeten weten naar wie ze moeten gaan als ze vragen of twijfels hebben over een beveiligingsprocedure en wat het bedrijfsbeleid is en wanneer het verandert. Op deze manier wordt een beveiligingsprocedure correct uitgevoerd en kan de medewerker zich er veilig bij voelen.