beterveilig.nl

Customer Relationship Management in de bouwsector

Geplaatst op

Alles wat u moet weten over customer relationship management en CRM-software. 

De bouwsector is een veeleisende industrie die de laatste tijd onder meer kampt met het tekort aan vakmensen. Door de huidige ordersituatie worden klanten vaak geplaagd door lange wachttijden. Hoewel digitalisering deze problemen niet volledig kan oplossen, kan het toch een remedie bieden. In het volgende willen we daarom de kenmerken van CRM-software voor bouwbedrijven onder de loep nemen en laten zien op welke gebieden de bouwsector kan profiteren van het gebruik van een CRM-systeem. Eerst moet echter de volgende vraag worden beantwoord: Wat is CRM?

De drie letters “CRM” zijn de afkorting voor Customer Relationship Management. Dit is klantrelatiebeheer of klantenservice. Klantrelatiebeheer omvat twee dingen. Enerzijds gaat het om de consistente oriëntatie van een bedrijf of een organisatie op de eigen klanten. Aan de andere kant gaat dit echter ook gepaard met het systematisch afstemmen van alle klantrelatieprocessen. CRM-software stelt bedrijven in staat om al deze processen digitaal in kaart te brengen. Binnen het systeem kunnen deze processen worden beheerd, geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Het CRM fungeert ook als een klantendatabase.  Alle belangrijke informatie over een klant wordt binnen het systeem opgeslagen in afzonderlijke digitale klantdossiers. Van daaruit kan elke werknemer met de juiste autorisaties er toegang toe krijgen. 

Licentiemodellen van CRM-software 

Bedrijven hebben verschillende manieren om CRM-software te gebruiken. Conventioneel worden CRM-systemen geïnstalleerd op de interne servers van een bedrijf en van daaruit bediend. In deze gevallen is het bedrijf in het bezit van hard- en software. Dit betekent echter ook dat het bedrijf zelf het onderhoud en de service van het gehele systeem voor zijn rekening moet nemen. 

Cloud CRM systemen worden hiermee geconfronteerd. Ze worden door de cloudproviders via internet aan bedrijven verstrekt. De aanbieder dient zorg te dragen voor het onderhoud en de service van de hard- en software. Met name vanwege de flexibiliteit die gepaard gaat met de cloud, heeft dit licentiemodel in het recente verleden aan populariteit gewonnen. CRM software voor kleine bedrijven is om deze reden vaak in de Cloud.

Daarnaast is er de mogelijkheid om hosted of hybride systemen te installeren. Gehoste systemen zijn vergelijkbaar met het lokale licentiemodel. Ze worden echter bediend via externe servers, die moeten worden gehuurd. Hybride systemen zijn hybride vormen tussen on-premises en cloudgebaseerde systemen. Ze combineren de component van beide infrastructuren zodat bedrijven verschillende infrastructuren voor verschillende doeleinden kunnen gebruiken. 

Functies van een CRM-software 

Elke CRM-software bestaat uit verschillende functies. Binnen het systeem worden deze meestal gebundeld in modules. Elke module bevat die functies die gewoonlijk vereist zijn in een specifiek bedrijfsgebied. 

Daarnaast kunnen verbindingen met andere systemen worden opgezet. Zo is een CRM-ERP koppeling mogelijk. De taak van de ERP-software is om alle centrale bedrijfsprocessen van een bedrijf te beheren. Zo heeft een koppeling als voordeel dat de klantenservice op elk moment informatie kan geven en wachttijden worden verkort. Daarnaast vereenvoudigt een verbinding over het algemeen de uitwisseling van gegevens van systeem naar systeem, zodat de informatiestroom zo naadloos mogelijk verloopt. 

In termen van de mogelijkheden van bedrijfssoftware profiteert niet elke bewerking van dezelfde reikwijdte. Het gaat veeleer om het vinden van een systeem dat uw eigen processen optimaal kan dekken. De branche-affiliatie van uw eigen bedrijf speelt hierbij een doorslaggevende rol. In het volgende willen we daarom de kenmerken van CRM-software voor bouwbedrijven nader bekijken en laten zien waar bedrijven in deze branche op moeten letten bij het kiezen van software. 

CRM-software voor de bouwsector 

Bouwbedrijven werken meestal op projectmatige basis. In de regel lopen tal van projecten parallel of zitten ze in de pijplijn, waardoor het niet eenvoudig is om zonder digitale ondersteuning bij te houden. Om deze reden wordt het aanbevolen voor bedrijven in de bouwsector om CRM-software te gebruiken met geïntegreerd projectmanagement of multi-projectmanagement. Dit zorgt ervoor dat alle belangrijke mijlpalen en deadlines worden gehaald en vertragingen worden vermeden. 

Koppeling met het ERP

Ook in de bouwsector is een koppeling van CRM en ERP aan te raden. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens op elk moment en op elk moment beschikbaar zijn. Als er bijvoorbeeld een nieuwe bestelling wordt geplaatst, wordt deze direct in CRM ingevoerd. Van daaruit kan belangrijke informatie vervolgens zonder mediadiscontinuïteiten naar het ERP worden doorgestuurd. Hier kunnen bijvoorbeeld de benodigde materialen dienovereenkomstig worden geboekt. 

Mobiele CRM 

Daarnaast wordt het gebruik van CRM-software met mobiele beschikbaarheid aanbevolen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers ook vanaf de bouwplaats toegang hebben tot belangrijke gegevens. Door het opzetten van een mobiele werktijdregistratie kan dit bovendien tot op de minuut digitaal worden gedocumenteerd. In het geval van een latere, handmatige tijdregistratie in de vorm van analoge urenstaten is het echter niet ongebruikelijk dat er afwijkingen van de werkelijke werktijd zijn. 

Conclusie: De juiste CRM-software voor de bouwsector 

Samenvattend kan worden gesteld dat bedrijven in de bouwsector veel baat kunnen hebben bij het gebruik van CRM-software. Bij het zoeken naar een geschikt systeem moeten bedrijven in deze branche vooral letten op het feit dat de software hun eigen klantrelatieprocessen digitaal in kaart kan brengen. Dit is de enige manier voor bedrijfssoftware om zijn volledige potentieel te bereiken. 

Gerelateerde berichten

Hoe worden auto’s gerecycled?

Als we kijken naar de statistieken in Amerika, dan heeft de auto recycling industrie de 16de plaatst als het gaat om omzetcijfers. Deze industrie...

Lees meer

Over ons

BeterVeilig.nl, jouw partner in veiligheid voor thuis en op het werk. Ontdek tips, advies en oplossingen om je huis, tuin en bedrijf veiliger te maken. Alles voor een gerust gevoel, altijd binnen handbereik.

Contactgegevens

Via info @ domein.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden